Поиск работы в Украине   вакансии, резюме Украина
Шукачам Роботодавцям Інформація Про видання  
Мапа сайту FAQ Форум Контакти Служба підтримки  
Вакансії Резюме розширений пошук
фраза:
категорія:
місто:
знайти:
 

Терміново потрібні! Робота в Києві від щоденної газети

Робота в Україні. Інтернет-видання "Срочно требуются" - допоможе вам знайти роботу, вакансії і резюме у будь-якій сфері. Це якісний пошук роботи в Україні, оновлювана база вакансій і резюме, вакансії компаній, пошук роботи в Україні по регіонам і пошук за спеціальністю. Сервіси розмістити вакансію, розмістити резюме, вакансії по e-mail, резюме по e-mail допоможуть вам швидко знайти роботу і співробітників. Всі вакансії і резюме проходять ручную модерацию. Форум


www.JOBS.ua – современный веб-портал по трудоустройству!

Нужна работа в Киеве или другом городе Украины? Лучший вариант – искать вакансии и резюме на портале Jobs.ua. Удобный поиск свежих объявлений о работе, возможность добавить вакансии и резюме без регистрации или зарегистрироваться и пользоваться дополнительными сервисами портала, которые направлены на быстрый поиск работы. Для соискателей и работодателей работает рассылка вакансий и резюме, RSS-лента, подборки аналитических материалов. С помощью портала Jobs.ua работа сама Вас найдет.

Словник термінів


Повернутися до списку

Фінанси

А
Активи
Активи довгострокові
Активи заморожені
Активи компанії
Активи нематеріальні
Акція
Акціонерне товариство (ао)
Акціонерне товариство закритого типу
Акціонерне товариство відкритого типу
Альянс
Амальгация
Амортизація
Амортизаційна норма
Амортизаційні відрахування
Амортизація прискорена
Амортизаційний фонд
Аналіз прибутковості (рентабельності)
Аналіз собівартості
Аналіз конкурентного середовища
Арбітраж
Асоціація
Асоціація господарська
Аукціон
Б
Баланс
Баланс бухгалтерський
Баланс грошових доходів і витрат
Баланс платіжний
Банк комерційний
Банк центральний
Банківський кредит
Банкрутство суб'єкта, що хазяює
Бізнес
Бізнес-план
Бюджет
Бюджет державний
Будівництво
Будівництво об'єкта "під ключ"
Будівельна організація
Будівельна продукція
В
Валова додана вартість
Валовий прибуток
Валова (чиста) прибуток і валові (чисті ) змішані доходи
Валовий внутрішній продукт (ввп)
Валове нагромадження
Валовий оборот
Валовий доход
Валютна політика
Валютне регулювання
Ваучер
Вексель
Венчурная, "ризикова" фірма
Венчурные операції
Венчурные підприємства
Венчурный бізнес
Внески
Відбудовна вартість основних фондів
Відтворення
Відтворювальна структура інвестицій
Витратний підхід в оцінці
Витрати
Витрати звертання
Витрати виробництва
Витрати виробництва прямі
Винахідницьке право
Винахід
Виробнича потужність підприємства
Виробнича програма
Виробничі відносини
Воля підприємництва
Власність
Власність фірми
Власність державна
Власник майна
Власне капітальне фінансування
Власність інтелектуальна
Власність колективна (кооперативна)
Власність приватна
Вартість
Вартість відновлення
Вартість кредиту
Вартість кредиту, під заставу цінних паперів
Вартість ліцензії "ноу-хау"
Г
Група фінансово-промислова (фпг)
Грошова (державна) регалія
Грошова маса
Грошова реформа
Грошовий обіг
Грошово-кредитна політика
Грошові нагромадження
Грошові зобов'язання
Грошова система
Грошові фонди
Грошовий ринок
Гроші
Гроші кредитні
Галузі економіки
Господарська (економічна) діяльність
Господарські витрати
Господарські засоби
Д
Державна власність
Державні доходи
Державні витрати
Державний борг
Державне страхування
Державні фінанси
Державне регулювання цін
Державне регулювання ринку праці
Дефіцитне фінансування
Дивіденд
Диспропорція
Дисципліна платіжна
Дисципліна фінансова
Дисципліна емісійна
Додана вартість
Договір
Договір оренди
Договір оренди підприємства
Договір позики
Договір закупівлі-продажу
Договір підряду
Договір господарський
Домашні господарства
Дочірнє суспільство
Джерела фінансування інвестиційної діяльності
Дослідно-конструкторські розробки
Е
Економіка
Економічна інформація
Економічна категорія
Економічний прибуток
Економічна ефективність капітальних вкладень
Економічна ефективність фірми
Економічні ресурси
Економічний ріст
Екстенсивний тип економічного росту
Емісія
Емісія цінних паперів
Є
Європейський інвестиційний банк (еиб)
Єдиний економічний простір
Ж
Житлове господарство
Житлово-будівельний кооператив
Житловий фонд
Житлове законодавство
З
Запровадження в дію основного капіталу (основних фондів)
Запровадження в дію виробничих потужностей
Закон попиту та пропозиції
Закон ринкового ціноутворення
Застава
Зайняті
Запаси оборотних матеріальних засобів
Заробітна плата
Захист інвестицій
Зона вільного підприємництва
Знос моральний основного капіталу (основних фондів)
Знос фізичний основного капіталу (основних фондів)
Знос фізичний
Залишкова вартість основного капіталу
Заощадження, нагромадження
Зв'язок
Засобу виробництва
Збитки
Засновник
Засновницький прибуток
Засновництво
Збиток
І
Інвентаризація
Інвестувати
Інвестування капіталу
Інвестиції
Інвестиції інтелектуальні
Інвестиції капиталообразующие
Інвестиції портфельні
Інвестиції прямі
Інвестиції реальні
Інвестиції фінансові
Інвестиційна відтворювальна структура
Інвестиційна діяльність
Інвестиційна політика
Інвестиційні компанії
Інвестиційний кредит
Інвестиційний портфель банків
Інвестиційний товар
Інвестиційний цикл
Інвестори
Інжиніринг
Іноземні інвестиції
Індексація
Індекси в статистику
Індекси цін
Індекси цін у капітальному будівництві
Індекси цін по будівельно-монтажних роботах
Інновації
Інтеграція
Інтенсифікація виробництва
Інфляція
Інфраструктура
Іпотека
К
Калькуляція собівартості
Капітал
Капітал авансований
Капітал акціонерний
Капітал банківський
Капітал випущений
Капітал позиковий
Капітал неоплачений
Капітал номінальний
Капітал облігаційний
Капітал оборотний
Капітал основний
Капітал пайовий
Капітал перемінний
Капітал постійний
Капітал підприємницький
Капітал резервний
Капітал позичковий
Капітал статутний
Капітал фіктивний
Капітал фінансовий
Капіталу трансферти
Капиталоемкость
Капіталізація
Капіталізація доходу
Капіталізація ринкова
Капиталоотдача
Капітальних вкладень структура
Капітальні вкладення сполучені
Картель
Картельна угода
Комерційний кредит
Конкуренція
Конкурс
Консорціум
Контроль
Контрольний пакет акцій
Концентрація
Концентрація банків
Концентрація капіталу
Концентрація виробництва
Концерн
Кон'юнктура
Кооператив
Кооперація
Коефіцієнт вибуття основного капіталу
Коефіцієнт відновлення основного капіталу
Коефіцієнт "ризикових" активів
Коефіцієнт трудомісткості
Коефіцієнт ефективності
Кредит
Кредит банківський
Кредит комерційний
Кредитування
Кредитор
Кредиторська заборгованість
Кредитна система
Кредитно-фінансові інститути
Кредитний контроль
Кругообіг інвестицій у ринковому господарстві
Кошторис
Кошторис витрат на виробництво промислової і сільськогосподарської продукції
Кошторис головна
Кошторисна документація по ремонті
Кошторисна вартість
Кошторисні ціни в будівництві
Керування
Керування розвитком інформаційних ресурсів
Л
Лізинг
Лізинг імпортний
Лізинг операційний
Лізинг фінансовий
Ліквідність
Ліквідні активи
Ліквідні засоби
Ліміт капітальних вкладень
Ліміт фінансування капітальних вкладень
Ліцензування
Ліцензія
Ліцензія генеральна
Ліцензія на виробництво
Ліцензія патентна
М
Малі підприємства
Маркетинг
Маркетингові дослідження
Менеджмент маркетинговий
Модернізація устаткування
Н
Нагляд
Нагромадження
Нагромадження валове
Нагромадження основного капіталу
Наукомісткі галузі
Науково-дослідні роботи, розробки
Науково-дослідні організації
Наукова організація праці
Національне майно
Національне багатство
Національний доход
Непромислові виробничі основні фонди
Нова техніка
Нова технологія
Норма прибутку на інвестиції
Норма рентабельності
О
Оренда
Оренда поточна
Орендна плата
Орендний договір
Одиничні розцінки в будівництві
Облігація
Оборот капіталу
Оборотні кошти
Окупність капітальних вкладень
Організація
Організація виробництва
Основні засоби
Облік аналітичний
Облік банківський
Облік бухгалтерський
Облік оперативний
Облік синтетичний
Облік статистичний
П
Позикові засоби
Потужність виробнича
Податок
Податкова політика
Податкова система
Податкове регулювання
Патент
Патентно-ліцензійна угода
Паушальный платіж
Планування
Планування фірми стратегічне
Платіж
Потенціал
Потреби
Пропозиція товарів (послуг)
Підприємець
Підприємництво
Підприємницький доход
Підприємство
Прибавочний продукт
Прибавочна вартість
Прибуток
Прибуток валова
Прибуток чиста
Приватизація
Прогноз
Програма
Програмування
Програмно-цільовий метод
Промисловість
Проект
Проектний аналіз
Проектний цикл
Продуктивні сили
Проект технічний
Проект економічний
Проектно-суміжна документація
Пропорційність
Проспект
Професія
Процентна ставка
Пряме банківське кредитування
Прямі податки
Прямі витрати, витрати
Прямі господарські зв'язки
Поділ праці
Позичка банківська
Попит
Позичка на будівництво
Позичковий відсоток
Позичковий відсоток
Питомі капітальні вкладення
Послуги технічні
Р
Роздержавлення власності, денаціоналізація
Розподіл
Раціоналізація
Реалізована продукція
Реальна заробітна плата
Ревізія
Регіональний
Регрес
Регулювання економіки
Регулювання економіки державне
Режим економіки
Резервне устаткування
Резерви виробництва
Реінвестування дивідендів
Рекламація
Реконструкція і модернізація комплексних підприємств
Ремонт основного капіталу (основних фондів)
Реновація
Рентабельність
Ресурси
Ресурси економічні фірми
Ризик економічний
Ризиковий капітал
Ризикове підприємництво
Роялті
Ринок
Ринок капіталів
Ринок позичкових капіталів
Ринок праці
Ринок факторів виробництва
Ринкова інфраструктура
Ринкова рівновага
Ринкова вартість
Ринкова стратегія
Ринкова економіка
Ринкове саморегулювання
С
Споживання
Самооплатність
Самофінансування
Санація
Санкції
Санкції договірні
Санкції кредитні
Санкції фінансові
Собівартість продукції
Сільське господарство
Сегментація ринку
Сертифікат
Сертифікат інвестиційний
Сертифікована продукція
Синдикат
Синдикат банківський (консорціум)
Система національних рахунків
Система керування фірми
Спільні фірми
Стоимоить будівельно-підрядних робіт
Стабілізаційна програма
Стандарт
Стратегія активного впливу на розвиток фірми
Стратегія вибору відновлення ресурсів
Стратегія ліквідації бізнесу
Стратегія економічна фірми
Страхування майна державних фірм, установ і організацій
Страхування будівельно-монтажне
Структура
Суборенда
Сублицензия
Субпідрядник
Субпоставщик
Статут акціонерного товариства
Статутний капітал
Статутний фонд
Статутний фонд фірми
Т
Термін служби основного капіталу (основних фондів)
Таємниця комерційна
Таємниця фінансова
Тариф
Тарифна система
Тендер
Технічне переозброєння фірми
Техніко-економічне обґрунтування
Технологія
Технологічний парк
Титул будівництва
Товариство
Товариство командитне
Товариство на вірі
Товариство на паях
Товариство повне
Товариство з необмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Торг аукціонний
Торгівля
Транспорт
Трансфер
Траст
Трест
Трудові ресурси
Трудовий контракт
Трудомісткість
У
Угода
Уміння
Умови праці
Умовно-постійні витрати
Утомившись
Ф
Фактор часу
Фіктивний капітал
Фінанси
Фінансування
Фінансово-кредитні інститути
Фінансові інновації
Фінансовий капітал
Фінансові компанії
Фінансово-кредитний механізм
Фінансовий план
Фінансова політика
Фінансові ресурси
Фінансові ринки
Фінансова система
Фінансові установи
Фінансові ф'ючерси
Фірма
Фонд
Фонд нагромадження
Френчайзинг
Х
Хеджирование, що завершується покупкою (довге )
Хеджирование на підвищення
Хеджирование на зниження
Холдинг
Холдингова компанія
Ц
Ціна
Ціна ліцензії
Ціна ноу-хау
Ціни на будівельну продукцію
Цінності фондові
Цінні папери
Ч
Час звертання
Час виробництва
Ческих ресурсів
Чек
Чековий інвестиційний фонд
Чиста продукція
Чисті ліквідні активи
Чистий збиток
Ю
Юридична особа
Я
Явні витрати фірми
|Вхід для користувачів укр рус |
Логін  
Пароль
Забули пароль Реєстрація
 
пошук по розділах   пошук по регіонах  
Всі вакансії в Україні ( 25 )
Всі резюме в Україні ( 8 )


Онлайн-газета "Срочно требуются"


Бізнес / стратегії / консалтинг
Будівництво / архітектура / нерух...
Бухгалтерія / банк / фінанси / ау...
Виробництво / робітничі спеціальн...
Готельний бізнес / туризм
Дизайн / оформлення / креатив
Дистанційна робота / заробіток в ...
Журналістика / редагування / пере...
Інженерія / промисловість
Керівництво / топ-менеджмент
Комп'ютерні технології / IT / WEB
Краса / фітнес / спорт
Культура / мистецтво / фото / кін...
Логістика / склад / ЗЕД
Медицина / фармація
Менеджери середньої ланки
Освіта / наука / виховання
Офісний персонал / HR
Поліграфія / видавництво
Реклама / маркетинг / PR
Рестораний бізнес / кулінарія
Різне
Робота вдома / тимчасова робота
Робота за кордоном
Розваги / казино / шоу бізнес
Служба безпеки / охорона
Сфера послуг
Телекомунікації / зв'язок
Торгівля / продажі
Транспорт / автосервіс
Юриспруденція / право / страхуван...
Jobs.ua рекомендує переглянути: 

Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу


 
Шукаєте роботу? Перегляньте основні регіони на порталі Jobs.ua:
Робота в Києві - Робота в Харкові - Робота в Одесі - Робота в Донецьку - Робота в Дніпрі
Робота у Львові - Робота в Запоріжжі - Робота в Виниці - Робота в Миколаєві - Робота в Черкасах
Також на порталі Jobs.ua для шукачів та роботодавців працюють такі інформаційні розділи:
Посадові Інструкції - Трудовий договір - Управління персоналом - ВУЗи України: університети, інститути" - Курси
Пошук роботи - Підбір персоналу - Статистика зарплат - Приклади резюме - КЗоТ - Класифікатор професій - Рубрики - Регіони
jobs.ua

Трохи про найбільші міста України

Київ є столицею України з більш ніж 5 мільйонами населення. Робота в Києві на нинішньому етапі розвитку характеризується великою кількістю вакансій через існування гострої нестачі кваліфікованих кадрів. Особливо затребувані робочі спеціальності - будівельники, робітники на підприємства і склади. Харьків – один з найбільших промислових міст України, мегаполіс з майже двохмільйонним населенням. Робота в Харькові є для всіх, за офіційними даними, кількість відкритих вакансій в Харкові на сьогодні становить понад 13 тисяч. Одеса — найбільше місто-порт на Чорному морі. На нинішньому етапі розвитку робота в Одесі характеризується нестачею здобувачів в сфері торгівлі. Дніпро, ще одне місто-мільйонник, є не тільки красивим містом, а й центром всієї індустрії Придністров'я. У зв'язку з розташуванням міста, робота в Дніпрі є завжди. Львів – це культурний центр Західної України з населенням близько 735 тисяч чоловік, потужний індустріальний регіон. Робота у Львові має свою специфіку - відкриті вакансії в основному на поліграфічні та юридичні спеціальності. Запоріжжя – регіон величезних можливостей, місто металургів. Робота в Запоріжжі в основному пропонується на заводах. По промисловому потенціалу місто займає 3 місце в Україні.Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві


Робота в Україні | Пошук вакансій | Пошук резюме | Словник термінів | КЗпП | Статті | Мапа сайту | Допомога | Каталог |
 

Робота в Києві :: Робота в Дніпропетровську :: Робота в Донецьку :: Робота в Запоріжжі :: Робота в Кривому Розі :: Робота у Львові :: Робота в Одессі :: Робота в Севастополі :: Робота в Сімферополі :: Робота в Харкові

"Срочно требуются!" не несе відповідальності за зміст інформації, яку розміщують користувачі ресурсу.
© 2006-2016 srochno.ua
Пользовательское соглашение
bigmir)net TOP 100