Поиск работы в Украине   вакансии, резюме Украина
Соискателям Работодателям Информация Об издании  
Карта сайта FAQ Форум Контакты Служба поддержки  
Вакансии Резюме расширенный поиск
фраза:
категория:
город:
найти:
 
Разместить резюме Разместить вакансию
Поиск вакансий Поиск резюме

Срочно требуются! Работа в Киеве от ежедневной газеты

Работа в Украине. Интернет-издание "Срочно требуются" - поможет вам найти работу, вакансии и резюме в любой сфере. Это качественный поиск работы в Украине, обновляемая база вакансий и резюме, вакансии компаний, поиск работы в Украине по городам и поиск по специальности. Сервисы разместить вакансию, разместить резюме, вакансии по e-mail, резюме по e-mail помогут вам быстро найти работу и сотрудников. Все вакансии и резюме проходят ручную модерацию.

Сервис по поиску вакансий в Украине - Vakansii.ua, поиск резюме в Украине - Resume.ua

Словарь терминов


Вернуться к оглавлению

Бухгалтерський облік

А
Аванс
Аліменти
Амортизація
Аналітичний облік
Архів бухгалтерський
Аудит
Аудитор
Аванс
Авізо
Акредитив
Акт
Актив
Активні рахунки
Акцепт
Акциз
Акція
Амортизація
Аналітичний облік
Аудит (аудиторська діяльність)
Авансовий звіт
Авізо
Адміністративна провина
Акордна оплата (заробітна плата)
Акт
Актив
Активний рахунок
Активно-пасивний рахунок
Б
Баланс
Балансовий прибуток
Бартер
Баланс
Балансовий прибуток
Бартер
Безповоротні відходи виробництва
Безоплатна передача основних засобів
Безнадійні борги
Безготівкові розрахунки
Безготівкові розрахунки
Безтоварні рахунки
Безперечні стягнення
Безхазяйне майно
Бухгалтерський облік
Бухгалтерська звітність
Бюджет
Бухгалтерський облік
Бюджет
Бюджетна організація
В
Відпустка
Валова продукція
Валюта балансу
Валютний рахунок
Відомість
Вексель
Внепроизводственные витрати
Внутрішньогосподарські розрахунки
Відбудовна вартість основних засобів
Виписка з розрахункового рахунка в банку
Витрати звертання
Валова продукція
Відомість
Види заробітної плати
Внепроизводственные витрати
Виробничі запаси
Відбудовна вартість основних засобів
Витрати майбутніх періодів
Виписка банку
Вихідна допомога
Висновок рахунків
Витрати на оплату праці
Витрати звертання
Г
Господарські операції
Головна книга
Грошові документи
Грошовий чек
Головна книга
Грошові документи
Грошові кошти
Грошовий переказ
Д
Допомоги з тимчасової непрацездатності
Допоміжна відомість
Дебет
Дебітор
Депозит
Депонент
Додана вартість
Доручення
Договір комісії
Дотація
Доходи майбутніх періодів
Допоміжна відомість
Допоміжне виробництво
Дебет
Дебітор
Декларація
Депозитний рахунок
Додана вартість
Доручення
Договір
Договір цивільно-правового характеру
Договір підряду
Договір колективний
Договір трудовий
Документ
Документообіг
Додаткова заробітна плата
Доходи майбутніх періодів
Є
Єдина тарифна сітка
Єдиний соціальний податок (ЕСН)
Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій (ЕТКС)
Ж
Журнал-головна
Журнал-ордер
Журнал-головна
Журнал-ордер
Журнально-ордерна форма обліку
Журнал господарських операцій
З
Залишкова вартість основних засобів
Забалансові рахунки
Запаси
Задавнення позову
Забалансові рахунки
Закриття рахунків
Запаси
Заробітна плата
І
Іммобілізація оборотних коштів
Інвентаризація
Інвестиції
Інвестиції довгострокові
Інвестиційний податковий кредит
Інкасо
Інвентаризація
Інкасація
Інкасо
К
Керівники
Кошторис
Капітальні вкладення
Касові операції
Кореспондентський рахунок
Кредит
Кредит
Кредитор
Кредиторська заборгованість
Курсова різниця
Калькуляція
Калькуляційні рахунки
Капітальні вкладення
Касові операції
Контировка
Контракт
Кореспонденція рахунків
Кредит
Кредит
Кредитор
Кредиторська заборгованість
Курсова різниця
Л
Лізинг
Ліквідність
Ліміт
Лізинг
Ліквідність
Ліквідність балансу
Ліміт каси
Листок тимчасової непрацездатності
М
Матеріально-відповідальна особа
Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку
Меморіальний ордер
Мінімальний розмір оплати праці
Маркетинг
Матеріально відповідальна особа
Медичне страхування
Меморіально-ордерна система обліку
Меморіальний ордер
Мінімальний розмір оплати праці (МРОТ)
Момент реалізації
Н
Натуральні вимірники
Нарахування на фонд оплати праці (ФОТ)
Недержавний пенсійний фонд
Недоїмка
Норма праці
Ноу-хау
Накладні витрати
Накладна
Недоїмка
Незавершене виробництво
Нематеріальні активи (засобу )
Неотфактурованные постачання
Непродуктивні витрати
Норма амортизації основних засобів
О
Оборот капіталу
Оборотні кошти
Оборотний капітал
Обороти по рахунках
Ордер
Основна заробітна плата
Основний капітал
Основні засоби (ОС)
Оренда
Облік заробітної плати на рахунках
Облік прибуткового податку в бухгалтерії (податку на доходи )
Облікова політика підприємства
Облікові регістри
Оренда
Оборотна відомість
Основні засоби
Оцінка майна (зобов'язань)
Оцінка товарних запасів
Облікова політика підприємства
Особові рахунки
П
Податкове відрахування
Пасив
Пасивний рахунок
Первинні документи
План рахунків бухгалтерського обліку
Платіжна відомість
Прибутковий податок (податок на доходи фізичних осіб)
Повна собівартість (комерційна)
Прибуток
Проводка
Проста система бухгалтерського обліку
Простий рахунок
Праця
Позабюджетні засоби
Позареалізаційні операції
Природний збиток
Податки
Податок на додану вартість
Податок на майно підприємств
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток організацій
Податковий облік
Податкові органи
Позабюджетні фонди
Пайовий внесок
Пасив
Пенсійний фонд російської федерації (пфр)
Пеня
Первинні облікові документи
Переклади в шляху
Переоцінка товарів
План рахунків бухгалтерського обліку
Попередня оплата (передоплата)
Прибуток
Подвійний запис (проводка)
Пільга
Податок
Р
Робітники
Розгорнуте сальдо
Рознесення операцій
Розцінка
Розрахунок середнього заробітку
Ревізія
Регулюючі рахунки
Резервний капітал
Резерви майбутніх витрат
Реквізити документів
Рахунок
Рахунка бухгалтерського обліку
Розрахунково-платіжна відомість
Розрахунки (рахунка розрахунків)
Регістри бухгалтерського обліку
Регулюючі рахунки
Резерв майбутніх витрат і платежів
Рентабельність
Реформація бухгалтерського балансу
Рахунок-фактура
С
Сальдо
Собівартість продукції
Синтетичний облік
Службовці
Сумісництво
Соціальне страхування і забезпечення
Соціальні посібники і виплати
Субрахунок бухгалтерського обліку
Статутний капітал
Сальдо
Санація
Санкції
Собівартість
Синтетичний облік
Спільна діяльність
Сумнівний борг
Соціальне страхування
Специфікація
Среднесписочная чисельність працівників
Статутний капітал
Т
Табель обліку робочого часу
Таксування документів
Тарифна сітка
Тарифна система
Тарифна ставка
Тарифний коефіцієнт
Тарифний розряд
Трудовий вимірник
Трудовий кодекс РФ (ТК РФ)
Тимчасова непрацездатність
Таксування
У
Утримання з заробітної плати
Утримання по виконавчих листах
Ф
Фахівці
Фізичні особи
Фонд заробітної плати
Фондовий капітал
Факторинг
Фінансові вкладення
Фонди нагромадження
Фінансові результати і використання прибутку
Фонди споживання
Ц
Ціна
Цінні папери
Ціна
Цивільний кодекс РФ
Ч
Черговість платежів
Чистий прибуток
Чек
Ш
Штатний розклад
Штраф
Штрафні санкції
Ю
Юридичні особи
|Вход для пользователей укр рус |
Логин  
Пароль
Забыли пароль Регистрация
 
поиск по разделам   поиск по регионам  
Все вакансии в Украине ( 6958 )
Все резюме в Украине ( 0 )


Онлайн-газета "Терміново потрібні"


Бізнес / стратегії / консалтинг
Будівництво / архітектура / нерух...
Бухгалтерія / банк / фінанси / ау...
Виробництво / робітничі спеціальн...
Готельний бізнес / туризм
Дизайн / оформлення / креатив
Дистанційна робота / заробіток в ...
Журналістика / редагування / пере...
Інженерія / промисловість
Керівництво / топ-менеджмент
Комп'ютерні технології / IT / WEB
Краса / фітнес / спорт
Культура / мистецтво / фото / кін...
Логістика / склад / ЗЕД
Медицина / фармація
Менеджери середньої ланки
Освіта / наука / виховання
Офісний персонал / HR
Поліграфія / видавництво
Реклама / маркетинг / PR
Рестораний бізнес / кулінарія
Різне
Робота вдома / тимчасова робота
Робота за кордоном
Розваги / казино / шоу бізнес
Служба безпеки / охорона
Сфера послуг
Телекомунікації / зв'язок
Торгівля / продажі
Транспорт / автосервіс
Юриспруденція / право / страхуван...
Jobs.ua рекомендует посмотреть: 

Наши проекты:
Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Profi.ua - Инструкции Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу


 
Ищете работу? Просмотрите основные регионы на портале Jobs.ua:
Работа в Киеве - Работа в Харькове - Работа в Одессе - Работа в Донецке - Работа в Днепре
Работа во Львове - Работа в Запорожье - Работа в Виннице - Работа в Николаеве - Работа в Черкассах
Также на портале Jobs.ua для соискателей и работодателей работают следующие информационные разделы:
Должностные инструкции - Трудовой договор - Управление персоналом - ВУЗы Украины: университеты, институты - Курсы
Поиск работы - Подбор персонала - Статистика зарплат - Примеры резюме - КЗоТ - Классификатор профессий - Рубрики - Регионы
jobs.ua

Немного о самых крупных городах Украины

Киев является столицей Украины с более чем 5 миллионами населения. Работа в Киеве на нынешнем этапе развития характеризируется большим количеством вакансий из-за существования острой нехватки квалифицированных кадров. Особо востребованы рабочие специальности – строители, рабочие на предприятия и склады. Харьков – один из крупнейших промышленных городов Украины, мегаполис с почти двухмиллионным населением. Работа в Харькове есть для всех, по официальным данным, количество открытых вакансий в Харькове на сегодня составляет более 13 тысяч. Одесса — самый крупный город-порт на Чёрном море. На нынешнем этапе развития работа в Одессе характеризируется нехваткой соискателей в сфере торговли. Днепр, еще один город-миллионник, является не только красивейшим городом, но и центром всей индустрии Приднестровья. В связи с расположением города, работа в Днепре есть всегда. Львов – это культурный центр Западной Украины с населением около 735 тысяч человек, мощный индустриальный регион. Работа во Львове имеет свою специфику – открыты вакансии в основном на полиграфические и юридические специальности. Запорожье – регион огромных возможностей, город металлургов. Работа в Запорожье в основном предлагается на заводах. По промышленному потенциалу город занимает 3 место в Украине.Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві


Работа в Украине | Поиск вакансий | Поиск резюме | Словарь терминов | КЗоТ | Статьи | Карта сайта | Помощь | Каталог |
 
Работа в Днепропетровске :: Работа в Донецке :: Работа в Запорожье :: Работа в Кривом Роге :: Работа во Львове :: Работа в Одессе :: Работа в Севастополе :: Работа в Симферополе :: Работа в Харькове

Интернет-издание "Срочно требуются!" поможет Вам найти работу, вакансии или резюме

"Срочно требуются!" не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
© 2006-2021 srochno.ua
Пользовательское соглашение
bigmir)net TOP 100