Поиск работы в Украине   вакансии, резюме Украина
Шукачам Роботодавцям Інформація Про видання  
Мапа сайту FAQ Форум Контакти Служба підтримки  
Вакансії Резюме розширений пошук
фраза:
категорія:
місто:
знайти:
 

Терміново потрібні! Робота в Києві від щоденної газети

Робота в Україні. Інтернет-видання "Срочно требуются" - допоможе вам знайти роботу, вакансії і резюме у будь-якій сфері. Це якісний пошук роботи в Україні, оновлювана база вакансій і резюме, вакансії компаній, пошук роботи в Україні по регіонам і пошук за спеціальністю. Сервіси розмістити вакансію, розмістити резюме, вакансії по e-mail, резюме по e-mail допоможуть вам швидко знайти роботу і співробітників. Всі вакансії і резюме проходять ручную модерацию. Форум


www.JOBS.ua – современный веб-портал по трудоустройству!

Нужна работа в Киеве или другом городе Украины? Лучший вариант – искать вакансии и резюме на портале Jobs.ua. Удобный поиск свежих объявлений о работе, возможность добавить вакансии и резюме без регистрации или зарегистрироваться и пользоваться дополнительными сервисами портала, которые направлены на быстрый поиск работы. Для соискателей и работодателей работает рассылка вакансий и резюме, RSS-лента, подборки аналитических материалов. С помощью портала Jobs.ua работа сама Вас найдет.

Словник термінів


Повернутися до списку

Бухгалтерський облік

А
Аванс
Аліменти
Амортизація
Аналітичний облік
Архів бухгалтерський
Аудит
Аудитор
Аванс
Авізо
Акредитив
Акт
Актив
Активні рахунки
Акцепт
Акциз
Акція
Амортизація
Аналітичний облік
Аудит (аудиторська діяльність)
Авансовий звіт
Авізо
Адміністративна провина
Акордна оплата (заробітна плата)
Акт
Актив
Активний рахунок
Активно-пасивний рахунок
Б
Баланс
Балансовий прибуток
Бартер
Баланс
Балансовий прибуток
Бартер
Безповоротні відходи виробництва
Безоплатна передача основних засобів
Безнадійні борги
Безготівкові розрахунки
Безготівкові розрахунки
Безтоварні рахунки
Безперечні стягнення
Безхазяйне майно
Бухгалтерський облік
Бухгалтерська звітність
Бюджет
Бухгалтерський облік
Бюджет
Бюджетна організація
В
Відпустка
Валова продукція
Валюта балансу
Валютний рахунок
Відомість
Вексель
Внепроизводственные витрати
Внутрішньогосподарські розрахунки
Відбудовна вартість основних засобів
Виписка з розрахункового рахунка в банку
Витрати звертання
Валова продукція
Відомість
Види заробітної плати
Внепроизводственные витрати
Виробничі запаси
Відбудовна вартість основних засобів
Витрати майбутніх періодів
Виписка банку
Вихідна допомога
Висновок рахунків
Витрати на оплату праці
Витрати звертання
Г
Господарські операції
Головна книга
Грошові документи
Грошовий чек
Головна книга
Грошові документи
Грошові кошти
Грошовий переказ
Д
Допомоги з тимчасової непрацездатності
Допоміжна відомість
Дебет
Дебітор
Депозит
Депонент
Додана вартість
Доручення
Договір комісії
Дотація
Доходи майбутніх періодів
Допоміжна відомість
Допоміжне виробництво
Дебет
Дебітор
Декларація
Депозитний рахунок
Додана вартість
Доручення
Договір
Договір цивільно-правового характеру
Договір підряду
Договір колективний
Договір трудовий
Документ
Документообіг
Додаткова заробітна плата
Доходи майбутніх періодів
Є
Єдина тарифна сітка
Єдиний соціальний податок (ЕСН)
Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій (ЕТКС)
Ж
Журнал-головна
Журнал-ордер
Журнал-головна
Журнал-ордер
Журнально-ордерна форма обліку
Журнал господарських операцій
З
Залишкова вартість основних засобів
Забалансові рахунки
Запаси
Задавнення позову
Забалансові рахунки
Закриття рахунків
Запаси
Заробітна плата
І
Іммобілізація оборотних коштів
Інвентаризація
Інвестиції
Інвестиції довгострокові
Інвестиційний податковий кредит
Інкасо
Інвентаризація
Інкасація
Інкасо
К
Керівники
Кошторис
Капітальні вкладення
Касові операції
Кореспондентський рахунок
Кредит
Кредит
Кредитор
Кредиторська заборгованість
Курсова різниця
Калькуляція
Калькуляційні рахунки
Капітальні вкладення
Касові операції
Контировка
Контракт
Кореспонденція рахунків
Кредит
Кредит
Кредитор
Кредиторська заборгованість
Курсова різниця
Л
Лізинг
Ліквідність
Ліміт
Лізинг
Ліквідність
Ліквідність балансу
Ліміт каси
Листок тимчасової непрацездатності
М
Матеріально-відповідальна особа
Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку
Меморіальний ордер
Мінімальний розмір оплати праці
Маркетинг
Матеріально відповідальна особа
Медичне страхування
Меморіально-ордерна система обліку
Меморіальний ордер
Мінімальний розмір оплати праці (МРОТ)
Момент реалізації
Н
Натуральні вимірники
Нарахування на фонд оплати праці (ФОТ)
Недержавний пенсійний фонд
Недоїмка
Норма праці
Ноу-хау
Накладні витрати
Накладна
Недоїмка
Незавершене виробництво
Нематеріальні активи (засобу )
Неотфактурованные постачання
Непродуктивні витрати
Норма амортизації основних засобів
О
Оборот капіталу
Оборотні кошти
Оборотний капітал
Обороти по рахунках
Ордер
Основна заробітна плата
Основний капітал
Основні засоби (ОС)
Оренда
Облік заробітної плати на рахунках
Облік прибуткового податку в бухгалтерії (податку на доходи )
Облікова політика підприємства
Облікові регістри
Оренда
Оборотна відомість
Основні засоби
Оцінка майна (зобов'язань)
Оцінка товарних запасів
Облікова політика підприємства
Особові рахунки
П
Податкове відрахування
Пасив
Пасивний рахунок
Первинні документи
План рахунків бухгалтерського обліку
Платіжна відомість
Прибутковий податок (податок на доходи фізичних осіб)
Повна собівартість (комерційна)
Прибуток
Проводка
Проста система бухгалтерського обліку
Простий рахунок
Праця
Позабюджетні засоби
Позареалізаційні операції
Природний збиток
Податки
Податок на додану вартість
Податок на майно підприємств
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток організацій
Податковий облік
Податкові органи
Позабюджетні фонди
Пайовий внесок
Пасив
Пенсійний фонд російської федерації (пфр)
Пеня
Первинні облікові документи
Переклади в шляху
Переоцінка товарів
План рахунків бухгалтерського обліку
Попередня оплата (передоплата)
Прибуток
Подвійний запис (проводка)
Пільга
Податок
Р
Робітники
Розгорнуте сальдо
Рознесення операцій
Розцінка
Розрахунок середнього заробітку
Ревізія
Регулюючі рахунки
Резервний капітал
Резерви майбутніх витрат
Реквізити документів
Рахунок
Рахунка бухгалтерського обліку
Розрахунково-платіжна відомість
Розрахунки (рахунка розрахунків)
Регістри бухгалтерського обліку
Регулюючі рахунки
Резерв майбутніх витрат і платежів
Рентабельність
Реформація бухгалтерського балансу
Рахунок-фактура
С
Сальдо
Собівартість продукції
Синтетичний облік
Службовці
Сумісництво
Соціальне страхування і забезпечення
Соціальні посібники і виплати
Субрахунок бухгалтерського обліку
Статутний капітал
Сальдо
Санація
Санкції
Собівартість
Синтетичний облік
Спільна діяльність
Сумнівний борг
Соціальне страхування
Специфікація
Среднесписочная чисельність працівників
Статутний капітал
Т
Табель обліку робочого часу
Таксування документів
Тарифна сітка
Тарифна система
Тарифна ставка
Тарифний коефіцієнт
Тарифний розряд
Трудовий вимірник
Трудовий кодекс РФ (ТК РФ)
Тимчасова непрацездатність
Таксування
У
Утримання з заробітної плати
Утримання по виконавчих листах
Ф
Фахівці
Фізичні особи
Фонд заробітної плати
Фондовий капітал
Факторинг
Фінансові вкладення
Фонди нагромадження
Фінансові результати і використання прибутку
Фонди споживання
Ц
Ціна
Цінні папери
Ціна
Цивільний кодекс РФ
Ч
Черговість платежів
Чистий прибуток
Чек
Ш
Штатний розклад
Штраф
Штрафні санкції
Ю
Юридичні особи
|Вхід для користувачів укр рус |
Логін  
Пароль
Забули пароль Реєстрація
 
пошук по розділах   пошук по регіонах  
Всі вакансії в Україні ( 25 )
Всі резюме в Україні ( 8 )


Онлайн-газета "Срочно требуются"


Бізнес / стратегії / консалтинг
Будівництво / архітектура / нерух...
Бухгалтерія / банк / фінанси / ау...
Виробництво / робітничі спеціальн...
Готельний бізнес / туризм
Дизайн / оформлення / креатив
Дистанційна робота / заробіток в ...
Журналістика / редагування / пере...
Інженерія / промисловість
Керівництво / топ-менеджмент
Комп'ютерні технології / IT / WEB
Краса / фітнес / спорт
Культура / мистецтво / фото / кін...
Логістика / склад / ЗЕД
Медицина / фармація
Менеджери середньої ланки
Освіта / наука / виховання
Офісний персонал / HR
Поліграфія / видавництво
Реклама / маркетинг / PR
Рестораний бізнес / кулінарія
Різне
Робота вдома / тимчасова робота
Робота за кордоном
Розваги / казино / шоу бізнес
Служба безпеки / охорона
Сфера послуг
Телекомунікації / зв'язок
Торгівля / продажі
Транспорт / автосервіс
Юриспруденція / право / страхуван...
Jobs.ua рекомендує переглянути: 

Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу


 
Шукаєте роботу? Перегляньте основні регіони на порталі Jobs.ua:
Робота в Києві - Робота в Харкові - Робота в Одесі - Робота в Донецьку - Робота в Дніпрі
Робота у Львові - Робота в Запоріжжі - Робота в Виниці - Робота в Миколаєві - Робота в Черкасах
Також на порталі Jobs.ua для шукачів та роботодавців працюють такі інформаційні розділи:
Посадові Інструкції - Трудовий договір - Управління персоналом - ВУЗи України: університети, інститути" - Курси
Пошук роботи - Підбір персоналу - Статистика зарплат - Приклади резюме - КЗоТ - Класифікатор професій - Рубрики - Регіони
jobs.ua

Трохи про найбільші міста України

Київ є столицею України з більш ніж 5 мільйонами населення. Робота в Києві на нинішньому етапі розвитку характеризується великою кількістю вакансій через існування гострої нестачі кваліфікованих кадрів. Особливо затребувані робочі спеціальності - будівельники, робітники на підприємства і склади. Харьків – один з найбільших промислових міст України, мегаполіс з майже двохмільйонним населенням. Робота в Харькові є для всіх, за офіційними даними, кількість відкритих вакансій в Харкові на сьогодні становить понад 13 тисяч. Одеса — найбільше місто-порт на Чорному морі. На нинішньому етапі розвитку робота в Одесі характеризується нестачею здобувачів в сфері торгівлі. Дніпро, ще одне місто-мільйонник, є не тільки красивим містом, а й центром всієї індустрії Придністров'я. У зв'язку з розташуванням міста, робота в Дніпрі є завжди. Львів – це культурний центр Західної України з населенням близько 735 тисяч чоловік, потужний індустріальний регіон. Робота у Львові має свою специфіку - відкриті вакансії в основному на поліграфічні та юридичні спеціальності. Запоріжжя – регіон величезних можливостей, місто металургів. Робота в Запоріжжі в основному пропонується на заводах. По промисловому потенціалу місто займає 3 місце в Україні.Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві


Робота в Україні | Пошук вакансій | Пошук резюме | Словник термінів | КЗпП | Статті | Мапа сайту | Допомога | Каталог |
 

Робота в Києві :: Робота в Дніпропетровську :: Робота в Донецьку :: Робота в Запоріжжі :: Робота в Кривому Розі :: Робота у Львові :: Робота в Одессі :: Робота в Севастополі :: Робота в Сімферополі :: Робота в Харкові

"Срочно требуются!" не несе відповідальності за зміст інформації, яку розміщують користувачі ресурсу.
© 2006-2016 srochno.ua
Пользовательское соглашение
bigmir)net TOP 100